an oak tree
#193 Liz 


Father:
Mother:
 

 
 


Siblings:
Born:
at:
evidence:

Married:
at:
evidence:

Died:
at:
evidence:

Notes:

 
 

xxxx
 
 


 
 Spouse:
Keith Thompson (b.xxxx)

Children:

Christopher Thompson (b.xxxx)
James Robert Thompson (b.xxxx)
 

IGI Home